“นวัตกรรมพลังงานสะอาดฝีมือคนไทย” โครงการนำร่องการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG ในเรือโดยสารสาธารณะบริเวณคลองแสนแสบ ปัจจุบัน มีเรือใช้ก๊าซ LNG จำนวน 31 ลำ รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 20,000 – 25,000 คนต่อวัน สามารถลดมลพิษได้มากกว่าเครื่องยนต์ดีเซลแบบเดิมค่อนข้างมาก

0
479

ที่มา : http://www.eppo.go.th/Newsroom/news-media_2015-11-17.pdf

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/426315047578509