นวัตกรรมเซลล์เชื้อเพลิงจากสาหร่าย เจนเนอร์เรชั่นใหม่ ประสิทธิภาพแรงกว่าเดิม 5 เท่า

0
311

นักวิจัยจาก University of Cambridge ได้พัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงจากสาหร่าย (Algae-based fuel cell) เจนเนอร์เรชั่นใหม่ ที่สามารถแปลงแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานได้

คราวนี้พัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด ด้วยการออกแบบใหม่ โดยลดความต้านทานภายในและลดไฟฟ้าสูญเสียระหว่างกระบวนการ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมถึง 5 เท่า แม้ว่าเซลล์เชื้อเพลิงจากสาหร่ายจะเป็นอีกทางเลือกในการผลิตพลังงานที่น่าสนใจ แต่ประสิทธิภาพโดยรวมก็ยังอยู่เป็นเพียงแค่ 1 ใน 10 เท่าของโซล่าร์เซลล์ที่ทำจากซิลิกอนอยู่ดี อย่างไรก็ตาม สาหร่าย ก็ยังคงเป็นสาหร่าย แต่มีข้อดีอื่นๆ ซึ่งนักวิจัยไม่มองข้าม

อ่านบทความเต็มได้ที่ http://bit.ly/2D6reBH

ที่มา: www.treehugger.com