นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

0
442

นวัตกรรม “ดิจิตอลวินด์ฟาร์ม” เป็นนวัตกรรมสำหรับวินด์ฟาร์ม ที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากกระแสลม ซึ่งให้ประสิทธิภาพ ‘สูงกว่า’ วินด์ฟาร์มแบบทั่วไป 20% โดยอาศัยความเข้าใจในลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง และติดตั้งกังหันลมแต่ละตัว ให้มีลักษณะใบพัด และ ความสูง/ต่ำ เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ พร้อมทั้งใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ ในการบันทึกข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ณ ขณะนั้น และนำมาประมวลผลเพื่อปรับควบคุมแรงบิดของกังหันลมและปรับควบคุมอัตราการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม เพื่อให้กังหันลมสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ http://invent.ge/1pHBCoj

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/473649592845054