นวัตกรรมแผงโซลาร์เซลล์พอลิเมอร์ ประสิทธิภาพสูง ทดแทนโซลาร์เซลล์ซิลิคอนดั้งเดิม

0
534

ปัญหาของแผงโซล่าร์เซลล์พอลิเมอร์แบบดั้งเดิม คือ องค์ประกอบที่เป็น ฟูลเลอร์รีน (Fullerene) ที่อยู่ในโซล่าร์เซลล์มีเสถียรภาพต่ำเมื่อได้รับแสงอาทิตย์และยังเปลี่ยนโครงสร้างเป็นโครงร่างผลึกเมื่ออยู่ภายใต้อุณหภูมิสูง จึงทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าลดลง ดังนั้นทีมนักวิจัยจาก Linköping University และ Chinese Academy of Sciences (CAS) นำโดย ศาสตราจารย์ Jianhui Hou (จาก CAS) ได้พัฒนาพอลิเมอร์ผสมชนิดพิเศษ ที่มีชื่อว่า PBDB-T และโมเลกุลขนาดเล็ก ที่มีชื่อว่า ITIC ซึ่งไม่มีส่วนประกอบของ ฟูลเลอร์รีน สามารถนำไปผลิตเป็นโซล่าร์เซลล์ ด้วยวิธีการผลิตที่เรียกว่า Roll-to-roll printing technology

ที่น่าประหลาดใจคือ โซล่าร์เซลล์พอลิเมอร์นี้ มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นกระแสไฟฟ้า ได้ถึง 11% ซึ่งใกล้เคียงกับ
solar cell ที่เป็น พอลิเมอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและพอลิเมอร์ชนิดนี้ยังสามารถทนต่ออุณหภูมิสูง และคาดว่าสามารถพัฒนาให้มีราคาแข่งขันได้กับโซล่าร์เซลล์ซิลิคอนอีกด้วย

สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://www.sciencedaily.com/releas…/2016/…/160419103847.htm