นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอิลลินอยส์ เปลี่ยน CO2 กลับมาเป็นเชื้อเพลิงได้สำเร็จ CO2 เกิดขึ้นจากการเผาเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าและในรถยนต์ ซึ่งถือเป็นก๊าซเรือนกระจก ที่ทุกๆ ประเทศพยายามที่จะลดปริมาณ CO2 ที่จะปล่อยสู่บรรยากาศ

0
276

งานวิจัยล่าสุดเป็นผลงานที่ร่วมมือกันระหว่าง Argonne ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการแห่งชาติ ภายใต้กระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา กับ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอิลลินอยส์ ได้พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะทังสเตนไดเซไลไนด์ (Tungsten diselenide) ที่สามารถเปลี่ยน CO2 (คาร์บอนไดออกไซด์) ให้กลายเป็น CO (คาร์บอนมอนอกไซด์) โดยที่ CO สามารถนำไปสังเคราะห์เปลี่ยนให้เป็นเชื้อเพลิง เช่น เมทานอล ได้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2aU2nja

ที่มา : Science Daily

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/515495148660498