นักวิจัยเกาหลีใต้ผุดนวัตกรรมแบตเตอรี่น้ำทะเลทดแทนแบตเตอรี่ลิเธียม

0
220

นักวิจัยจาก Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) ประเทศเกาหลีใต้ สามารถผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้ประโยชน์จากน้ำทะเล ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างมหาศาล โดยเซลล์ไฟฟ้าในแบตเตอรี่เป็นเซลล์ของโลหะโซเดียม (ในน้ำทะเล) และออกซิเจน (ในอากาศ) ซึ่งมีศักย์ไฟฟ้า 2.7 โวลต์ หากเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียม ซึ่งมีศักย์ไฟฟ้า 3.6 – 4.0 โวลต์ ยังถือว่ามีความท้าทายอีกระดับหนึ่งสำหรับการพัฒนาเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์
อย่างไรก็ตาม ก็ทำให้เราได้เห็นศักยภาพสิ่งที่จะเข้ามาทดแทนและลดการพึ่งพาแบตเตอรี่ลิเธียมในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2gu7blj

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/576601162549896