นาย มนูญ ศิริวรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) นำคณะกรรมาธิการไปเยี่ยมชมแท่นขุดเจาะนำ้มันและก๊าซธรรมชาติ ณ แหล่งผลิตปลาทอง ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ก.ค. 58

0
512

 

คณะกรรมาธิการได้รับฟังการบรรยายจากประธานบริษัทเชฟรอนประเทศไทย และได้ไปชมการปฏิบัติการต่างๆ ทั้งในห้องควบคุมการปฏิบัติการที่มีการรายงานข้อมูลต่างๆแบบออนไลน์ และได้ไปชมการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ณ จุดส่งมอบระหว่างเชฟรอนกับปตท. ซึ่งมีมาตรวัดควบคุมการส่งมอบ ตลอดจนได้มีการซักถามข้อข้องใจอย่างละเอียด จนเป็นที่พอใจของคณะกรรมาธิการทุกคน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/388124998064181