นโยบายที่สอดคล้องต้องร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อความยั่งยืนและเป็นธรรม ขอขอบคุณ คุณประวิทย์ ประกฤตศรี จากงาน 1 ปี ERS ขับเคลื่อนพลังงานไทยสู่ความยั่งยืน 13 พฤษภาคม 2558

0
480

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/404370866439594:0