กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

0
291

“เราเห็นว่า กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ยังมีประโยชน์และมีความจำเป็นต้องคงไว้

แม้ในสภาวะปัจจุบันราคาน้ำมันในตลาดโลกจะอ่อนตัวลงไม่มากนัก

แต่เราควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาท”

ที่มา : ดร.คุรุจิต นาครทรรพ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) รายการ Zoom in เมื่อวันที่ 6 กรกฎา 2559