บทบาทของ กฟผ. สู่การแข่งขันเสรี

0
230

สืบเนื่องจากบทความเรื่อง “กฟผ. ควรทบทวนบทบาทขององค์กร” ทำให้มีผู้ออกมาแสดงความเป็นห่วงว่า หากมีการปรับบทบาทเช่นนั้นแล้ว จะเป็นการลดบทบาทของ กฟผ. ลงไปเรื่อยๆหรือไม่ และเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นหรือเปล่า ซึ่งวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของบทความนั้นต้องการบอกว่า การปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่จะเป็นการเสริมบทบาทของ กฟผ. ในฐานะ Operator และการเปิดให้มีแข่งขันผลิตไฟฟ้าอย่างเสรีจะยิ่งทำให้ กฟผ. มีโอกาสมากยิ่งขึ้น

Link : https://bit.ly/2H6p6bS

ที่มา พลังงานรอบทิศ : บทบาทของ กฟผ. สู่การแข่งขันเสรี

บทความจาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561

บทความโดย คุณมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน

ภาพจาก : news.mthai.com

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน