บทเรียนของประเทศที่ใช้นโยบายประชานิยมสุดขั้วกับผลกระทบร้ายแรงที่ตามมา จะปล่อยให้บทเรียนครั้งนี้เป็นเพียงเรื่องราวที่ผ่านไป หรือประเทศไทยควรเก็บมาเรียนรู้?

0
282

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/361830547360293:0