บทเรียน ฟ้องซ้ำ!! ศาลปกครองสูงสุด ไม่รับคำร้องเพิ่มเติม เหตุวินิจฉัยชี้ขาด ปตท. คืนท่อครบแล้ว

0
296

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด มีมติไม่รับพิจารณาคำร้องจากกลุ่มบุคคลที่ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนคำสั่งศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ที่รับรองว่า ปตท. ส่งคืนทรัพย์สินตามคำพิพากษาครบถ้วนแล้ว และให้ศาลมีคำสั่งใหม่โดยพิจารณาจากรายงานของ สตง.

เนื่องจากการพิจารณาเรื่องที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไปแล้ว เป็นกรณีต้องห้ามตามกฎหมาย

http://www.isranews.org/isranews-sho…/…/46121-ptt_46121.html

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/473586449518035