บริษัทน้ำมันแห่งชาติที่ไม่พึงปรารถนา

0
284

แม้ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม จะผ่านความเห็นชอบจาก สนช.แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีประเด็นถกเถียงตามมาอีก ถึงโครงสร้าง หน้าตาของบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ ว่าจะมีรูปแบบใด ในขณะที่เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยหรือ คปพ. ก็เร่งผลักดันให้มีการจัดตั้ง “บรรษัทบริหารปิโตรเลียมไทย” ข้อเสนอของ คปพ. มีความเป็นไปได้หรือไม่ และจะมีผลอะไรตามมาบ้าง

ติดตามอ่านได้ที่นี่ : https://goo.gl/pdPSbf

ที่มา : ทิศทางประเทศไทย : บรรษัทน้ำมันแห่งชาติที่ไม่พึงปรารถนา

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

บทความโดย : ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์พลังงาน

ภาพจาก : www.drillingcontractor.org

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/638705019672843:0