บริษัทจากแคนาดา นำโดย “David Keith” นักฟิสิกส์จากฮาร์วาร์ด มีจุดมุ่งหมายในการสร้างโรงงานดักจับคาร์บอนที่วนวียนอยู่ในอากาศ ไปเป็นพลังงานเชื้อพลิงสังเคราะห์ อีกทั้งยังสามารถแปลงเป็นเงินได้ด้วยการขายให้กับโรงงานโซดา หรือจะเปลี่ยนไปเป็นตัวการสร้างพื้นที่สีเขียวในเรือนกระจกเพื่อการเจริญเติบโตของพืช ถึงแม้จะอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา แต่การดำเนินงานของบริษัทก็ได้รับความสนใจจากผู้มีกำลังทรัพย์และให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ

0
281

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/440114069531940