บางคนเข้าใจว่าระบบสัมปทานไม่โปร่งใส และให้ผลตอบแทนประเทศน้อยกว่า แต่เป็นความเข้าใจที่ผิด จะเห็นว่าประเทศพัฒนาแล้วที่มีธรรมาภิบาลสูงมักใช้ระบบสัมปทาน

0
414

ที่มา : (1) http://www.transparency.org/cpi2014/results#myAnchorl ปี 2014 (2) Petroleum Economist “World Fiscal Systems For Oil”

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :
สัมปทาน vs PSC วิเคราะห์เสนอ กมธ.พลังงาน สภาปฏิรูปฯ http://bit.ly/1iiIh47

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/410018532541494:0