บ้านพลังแสงอาทิตย์ จากแผงโซล่าร์เซลล์ที่ถูกติดตั้งอยู่บนหลังคา ช่วยมอบพลังงานสะอาดต่อปีกว่า 3338 kWhrs และด้วยการนำเทคนิคการก่อสร้าง ระบบทำความร้อนที่ทันสมัย และเทคโนโลยีการระบายลมเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นผลงานการออกแบบที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้จริง

0
254

ติดตามอ่านทั้งหมดได้ที่…

ที่มา : http://www.energysavingmedia.com/news/page.php…

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/438062806403733