ปฏิรูปพลังงาน : การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

0
321

ประเด็นสำคัญเรื่องการปฏิรูปการบริหารจัดการด้านพลังงานคือ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เนื่องจากเป็นที่ยอมรับว่าประชาชนมีส่วนในการกำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงานต่อรัฐน้อยเกินไป จึงมีการกำหนดแผนปฏิรูปด้านการมีส่วนร่วมให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมขึ้น

?️ ติดตามอ่านได้ที่ : https://goo.gl/poRcYH

? พลังงานรอบทิศ : ปฏิรูปพลังงาน : การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

? หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ; วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

? บทความโดย คุณมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน

?️ ภาพจาก : www.thansettakij.com

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน