ปตท. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม พร้อมอีก 2 รางวัลดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลโปร่งใสและนวัตกรรม

0
207

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/717984?fbclid=IwAR3rOlCnPirRrk6C5cF6PK9biJQEXOxZPiR6XpQKrhhC1NvVr5ihZwiidkM

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/534703166739696