ประชาชนต้องการน้ำมันถูก ไม่ใช่ค่าภาคหลวงของพวกคุณ

0
256

#คำถามจากผู้อ่าน

Q : ประชาชนต้องการน้ำมันถูก ไม่ใช่ค่าภาคหลวงของพวกคุณ

A : ราคาน้ำมัน ส่วนหนึ่งตามกลไกตลาด อีกส่วนเป็นภาษี+กองทุน ใครใช้มากก็จ่ายมาก

ค่าภาคหลวง มาจากการผลิตปิโตรเลียม ใครผลิตมากก็จ่ายมาก
เป็นรายได้รัฐให้ประชาชนทุกคน ถ้าใช้ค่าภาคหลวงลดราคาน้ำมัน
จะเป็นธรรมหรือครับ