ประชาธิปไตยในพระราชดำริ “การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยต้อง เริ่มตั้งแต่รากฐานขึ้นมา” “พอสมควร เป็นหัวใจของประชาธิปไตย” ประชาชนต้อง “มีความคิดที่มีความพิจารณาที่รอบคอบ เพื่อให้บ้านเมืองมั่นคง”

0
430

ติดตามอ่านได้ที่ : https://goo.gl/jU60WB

ที่มา : ทิศทางประเทศไทย : ประชาธิปไตยในพระราชดำริ

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559

บทความโดย คุณอานิก อัมระนันทน์ อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/596523147224364:0