ถ้าจะเลิกภาษีน้ำมัน จะไปเก็บภาษีอะไรมาแทน ?

0
275

Q : หากห่วงใยค่าครองชีพแต่ทำไม…ไม่กล้าแตะต้องถ้าจะเลิกภาษีน้ำมัน จะไปเก็บภาษีอะไรมาแทน ?

A : แตะได้สิครับ…แต่ถ้าจะเลิกภาษีน้ำมัน จะไปเก็บภาษีอะไรมาแทน ? หรือจะตัดงบอะไร ? ซ่อม/สร้างถนน..รักษาฟรี เรียนฟรี…?

งบประมาณมีจำกัดและติดลบอยู่แล้ว รัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้มีรายได้น้อยที่แทบไม่ได้ใช้่น้ำมันด้วย