‘ประหยัด’ และ ‘พอเพียง’ สิ่งที่จะคอยย้ำเตือนให้เราระลึกถึง “พ่อ” ตลอดไป ^_^

0
224

หนังสั้นเรื่อง เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ

'ประหยัด' และ 'พอเพียง' สิ่งที่จะคอยย้ำเตือนให้เราระลึกถึง "พ่อ" ตลอดไป ^_^โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.)

โพสต์โดย กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ERS เมื่อ วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2017

โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.)

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/watch/?v=698199723723372