ประเด็นด้านพลังงานในร่างยุทธศาสตร์ชาติ

0
439

จากการที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นไปแล้วนั้น ยังมีบางประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนอยู่ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ สะท้อนความมั่นคงด้านพลังงานของชาติ จึงควรนำประเด็นที่กระจัดกระจายอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ มารวบรวมไว้ในที่เดียวกันแล้วกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

ติดตามอ่านได้ที่ : https://goo.gl/mxaZM7

ที่มา พลังงานรอบทิศ : ประเด็นด้านพลังงานในร่างยุทธศาสตร์ชาติ

บทความจาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2561

บทความโดย คุณมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน

ภาพจาก : www.giscenter.egat.co.th

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน