ประเด็นร้อนในเวทีสาธารณะที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อ 20 ก.พ. 58 : ข้าราชการระดับสูงไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน?

0
400

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/426835280859819:0