ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา ที่ผลิตมหาศาลและความต้องการใช้ก็มหาศาลเช่นกัน โดยเฉพาะพลังงานฟอสซิล ยังคงเป็นพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้า

0
421

ที่มา : “พลังงานฟอสซิล ยังคงเป็นพลังงานหลักของโลก !!!”
บทความจาก Facebook : Siriwat Vitoonkijvanich 5 ก.ย. 2558
http://on.fb.me/1K4ytFr

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/406144469595567:0