ประเทศไทยมีศักยภาพพลังงานทดแทนสูง แต่ทำไมกระทรวงพลังงานไม่ได้สนับสนุนเต็มที่นั้น แท้จริงแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ลองฟังคำตอบดูครับ

0
267

ศักยภาพไทยกับพลังงานทดแทน

ประเทศไทยมีศักยภาพพลังงานทดแทนสูง แต่ทำไมกระทรวงพลังงานไม่ได้สนับสนุนเต็มที่นั้น แท้จริงแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ลองฟังคำตอบดูครับที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

โพสต์โดย กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ERS เมื่อ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2017

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/watch/?v=704245669785444