ประเมินพลังงานไทยในอนาคต

0
252

ประเมินพลังงานไทยในอนาคต*

ประเทศไทยเรากำลังแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในชาติได้ เพราะหากต้องพึ่งพาการนำเข้า LNG มากขึ้นอาจทำให้สูญงบประมาณไปจำนวนมาก แต่คุณสมบัติของแหล่งพลังงานใหม่นั้น ต้องเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม ราคาไม่แพงและสะอาดปลอดภัยด้วย ซึ่งจากการประเมินพบว่า พลังงานหมุนเวียน ดูเหมือนจะตอบโจทย์มากที่สุด และคาดว่าจะถูกนำมาใช้มากขึ้นในอนาคตด้วย

ติดตามอ่านได้ที่ : https://goo.gl/xRxxRo

ที่มา : หุ้นส่วนประเทศไทย : ประเมินพลังงานไทยในอนาคต

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
ฉบับวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560

บทความโดย : ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์พลังงาน

ภาพจาก : www.pc-thai.com

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน