ปัญหา ‘คอร์รัปชั่น’ มีความสำคัญ จำเป็นต้องแก้ไข แล้วเราควรใช้ระบบใด ในการจัดหาพลังงานให้ประเทศ?

0
370

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/350722935137721:0