ปิดประตู หน้าต่าง ทุกครั้งที่เปิดแอร์ จะช่วยให้ห้องเย็นเร็วขึ้น ประหยัดพลังงาน และประหยัดค่าไฟด้วยนะครับ

0
1012

หนึ่งในวิธีประหยัดค่าไฟง่ายๆ ที่หลายคนอาจละเลย คือ การปิดประตู หน้าต่าง ทุกครั้งที่เปิดแอร์ เพื่อลดอุณหภูมิในห้อง แอร์จะได้ไม่ต้องทำงานหนัก (ซึ่งหมายถึงค่าไฟที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง)

และถ้าจะให้ประหยัดแบบ รวมพลังหาร 2 อย่าลืมเปลี่ยนมาใช้แอร์ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่มีค่า SEER สูง เพราะจะช่วยประหยัดไฟกว่าแอร์ทั่วไปถึง 30%

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/523154551227891