ผมเห็นว่าในระบบบริหารพลังงานของไทย ถึงเวลาแล้วที่ไม่ควรต้องมีการอุดหนุนข้ามกลุ่มประเภทน้ำมันเพราะการอุดหนุนแบบนี้จะนำมาซึ่งโครงสร้างการใช้ที่บิดเบือน ทำให้ราคาน้ำมันบางประเภทอาจจะ “ถูกเกินจริง” (เช่น ก๊าซ LPG ภาคขนส่งและครัวเรือน)

0
450

ซึ่งหากมีการอุดหนุนข้ามกลุ่มนานเกินไปการใช้น้ำมันประเภทนั้นก็จะฟุ่มเฟือยและไม่มีประสิทธิภาพ ดั่งเห็นได้ชัดเจนจากการใช้ก๊าซ LPG-ภาคขนส่งที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีทั้งรถเก่า รถใหม่ รถตู้ผู้บริหาร ปิคอัพ แม้กระทั่งรถหรู ก็หันมาติดแก๊ส LPG กันเกร่อ

แต่หากต้องยกเลิกกองทุนน้ำมันจริงๆ ผมคงได้แต่บ่นว่า “เสียดาย” ที่กลไกดีๆ ซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ในอดีต…ที่ท่านปรารถนาดี จัดทำไว้ให้…ต้องมาจบลง เพราะการบริหารที่ขาดวินัยของชนรุ่นหลัง แม้ทางกลุ่ม ฯ เชื่อว่า นโยบายพลังงานที่ยั่งยืนนั้นควรปราศจากการนำมาเป็นเครื่องมือเพื่อการประชานิยมของพรรคการเมืองหรือผู้มีอำนาจ เพื่ออนาคตลูกหลานของเรามีพลังงานใช้ที่มั่นคง มีเสถียรภาพในราคากลที่เป็นธรรมสะท้อนกลไกตลาดที่สามารถมีการปรับราคาพลังงานขึ้นๆ และลงๆ ตามภาวะการแข่งขัน วงการพลังงานไทยก็จะมีการพัฒนาต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้คนไทยรอดพ้นจากวิกฤตพลังงานได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วันที่ 11 มิถุนายน 2557
ที่มา http://bit.ly/1rhWyBU

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/301635046713177:0