ผู้บริหาร ธปท. ชี้ราคาขายปลีกน้ำมันของไทยไม่ได้แพงอย่างที่คนรู้สึก โดยเมื่อจัดลำดับเปรียบเทียบกับทั้งโลกยังถูกกว่าอีกหลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องนำเข้าพลังงานเช่นเดียวกับไทย อาทิ กลุ่มประเทศในอียู ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว กัมพูชา เวียดนาม

0
248

ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รับเชิญมาบรรยายให้ความรู้สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ ภายใต้หลักสูตรธนาคารกลางเพื่อสื่อมวลชน ที่เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2559 ว่า ราคาขายปลีกน้ำมันของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งโลก เราถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีราคาน้ำมันค่อนข้างถูก ไม่ได้แพงอย่างที่คนรู้สึก โดยกลุ่มประเทศที่มีราคาน้ำมันถูกกว่าไทยส่วนใหญ่ เป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน ทั้งในโอเปก และนอกโอเปก และประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศที่มักถูกนำมาเปรียบเทียบอย่างมาเลเซีย ที่มีราคาขายปลีกน้ำมันที่ถูกกว่าไทย ก็เพราะเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน เช่นเดียวกัน
ส่วนประเทศที่มีราคาน้ำมันขายปลีกน้ำมันสูงกว่าไทย จะเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าน้ำมันดิบ อาทิ ประเทศในอียู ที่ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและดีเซล อยู่ที่ลิตรละประมาณ 50-60 บาท ในขณะที่ไทยอยู่ที่ลิตรละ 24-25 บาท นอกจากนี้ก็มีประเทศในเอเซีย อย่าง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือประเทศในอาเซียนอย่าง สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม..

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/501409763402370