ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ต่อนักบริหารระดับสูง ดร.คุรุจิต นาครทรรพ คุณมนูญ ศิริวรรณ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ (จากซ้ายไปขวา) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร ‘การบริหารนโยบายเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง’ ในหัวข้อ ‘การบริหาร เศรษฐกิจสาธารณะ กรณีศึกษา : พลังงาน’ ณ สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560

0
313

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/593199837556695:0