“ฝนหลวง” จากน้ำพระทัย…สู่หยาดน้ำฝน เพื่อปวงชนชาวไทย

0
260

“ฝนหลวง” จากน้ำพระทัย…สู่หยาดน้ำฝน เพื่อปวงชนชาวไทย

๑๔ พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
โครงการฝนหลวง เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตร…เป็นกรรมวิธีการเหนี่ยวนำน้ำจากฟ้า โดยใช้เครื่องบินบรรทุกสารเคมีขึ้นไปโปรยในท้องฟ้า เพื่อกระตุ้นกลไกการรวมตัวของละอองเมฆ ให้โตขึ้นเป็นเม็ดฝน
ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่นี่http://bit.ly/1MFispw