“ฝรั่งเศส หนุนคนใช้จักรยานไฟฟ้าไร้มลพิษ ให้เงินอุดหนุนสูงสุด 200 ยูโร”

0
292

ประเทศฝรั่งเศสเป็นอีกประเทศหนึ่งในโลกที่ส่งเสริมให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้ยานยนต์ส่วนบุคคลไร้มลพิษ (personal zero emission vehicles) ซึ่งก็คือ จักรยานไฟฟ้า และการที่จะช่วยจูงใจให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมได้นั้น ทางรัฐบาลฝรั่งเศสจึงได้ให้เงินอุดหนุนระดับสูงสุดที่ 200 เหรียญยูโร สำหรับการซื้อจักรยานไฟฟ้า โดยกำหนดขนาดของแบตเตอรี่ว่าต้องไม่เกิน 3 kW และต้องไม่ใช้แบตเตอรี่แบบดั้งเดิม (แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด) จากรายงานล่าสุดของ Cycling Industry News พบว่า คนฝรั่งเศสปั่นจักรยานไปทำงานต่ำกว่า 2% แต่จากมาตรการสนับสนุนดังกล่าว ก็น่าจะช่วยผลักให้สัดส่วนคนที่ปั่นจักรยานไปทำงานเพิ่มสูงขึ้น อ่านบทความเต็มได้ที่ http://bit.ly/2md6M98

ที่มา: Treehugger.com

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/609708912572454