พรของพ่อหลวง เน้นการพึ่งพาตนเอง สร้างเหตุปัจจัย ไม่หวังผลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร “จะมีประโยชน์เฉพาะผู้ที่พยายามดี… แต่ถ้าไม่พยายาม…พรเท่าไรๆ ก็จะเกิดเป็นผลสำเร็จไม่ได้”

0
340

http://bit.ly/2jSFD
ที่มา ทิศทางประเทศไทย : พรของพ่อหลวง
บทความจาก หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559
บทความโดย คุณอานิก อัมระนันทน์ อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/603380119872000:0