พระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระตำหนักที่เป็นมากกว่าพระตำหนัก พระตำหนักจิตรลดารโหฐานห้องทดลองส่วนพระองค์ เป็นทั้งสถานที่ทรงงาน และจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาพลังงานทดแทนของคนไทย

0
564

ที่มา: https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/570766743133338