พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการประหยัดเสมอมาครับ

0
256

“ข้าวผัดเพียงหนึ่งจาน” สามารถเป็นแรงบันดาลให้เรารู้คุณค่าของทุกสิ่ง เรื่องราวของพ่อผู้เป็นแบบอย่างการเห็นคุณค่าของความประหยัด#สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย #รัชกาลที่9 #ข้าวผัด #ข้าวผัดของพ่อ #คุณค่าของความประหยัด

โพสต์โดย รวมพลังหาร 2 เมื่อ วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2016

“ข้าวผัดเพียงหนึ่งจาน” สามารถเป็นแรงบันดาลให้เรารู้คุณค่าของทุกสิ่ง
เรื่องราวของพ่อผู้เป็นแบบอย่างการเห็นคุณค่าของความประหยัด

#สืบสานพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย
#รัชกาลที่9 #ข้าวผัด #ข้าวผัดของพ่อ #คุณค่าของความประหยัด

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/550856331791046