พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ กับพระวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน

0
308

นับเป็นความโชคดีอย่างยิ่งของปวงชนชาวไทย ที่ได้เกิดและอาศัยอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ และพระวิสัยทัศน์ในด้านต่างๆ รวมถึงด้านพลังงานทดแทนที่ได้ทรงเริ่มต้นศึกษาวิจัยขึ้นเมื่อ ๔๐ ปีที่แล้ว เกี่ยวกับเชื้อเพลิงเอทานอล ภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาแบบครบวงจร กระทั่งกลายมาเป็นพลังงานทดแทนที่สำคัญประเภทหนึ่งมาจนถึงทุกวันนี้ นับเป็นคุณอเนกอนันต์ต่อประเทศชาติอย่างมากมาย

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/716976998512311