“พระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองและไม่ทรงยุ่งเกี่ยวกับการเมือง” กว่า ๗0 ปีที่ครองราชย์ ไม่ทรงก้าวก่ายการเมืองใดๆ และไม่ทรงแทรกแซงการบริหารประเทศ นอกเหนือไปจากที่กฏหมายกำหนดให้เป็นพระราชอำนาจ แต่หากเมื่อใดที่ชาติบ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤติหรือสับสนอลหม่าน ก็จะทรงชี้นำและปฏิบัติพระราชกรณียกิจบางอย่างที่พอเหมาะพอควร หลายครั้งพระองค์ก็ทรงเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้เราผ่าวิกฤติมาได้

0
241

ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ http://bit.ly/2eCwoYs
“พระทรงเป็นเสาหลักแห่งชาติไทย”
โดย คุณบรรยง พงษ์พานิช กรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ กรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/556056667937679:0