พลังงานทดแทนที่ดีอย่างแท้จริงคือพลังน้ำ

0
551

Q : พลังงานทดแทนที่ดีอย่างแท้จริงคือพลังน้ำ ตัวอื่นๆควรสนับสนุนแต่อย่ามากเกินจนเป็นภาระต่อประชาชน

A : พลังงานน้ำก็เป็นพลังงานสะอาดครับ แต่การสร้างเขื่อนต้องคำนึงถึงความยั่งยืน เช่น ผลกระทบต่อป่าไม้และชุมชน รวมถึงการบริหารจัดการน้ำกับภาคการเกษตรด้วยครับ

?️ ภาพจาก : Pixabay @jplenio