พลังงานนิวเคลียร์ยังเป็นพลังงานหลัก ประเภทเดียวที่ไม่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

0
476

พลังงานนิวเคลียร์ยังเป็นพลังงานหลัก ประเภทเดียวที่ไม่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการลด ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกที และเชื่อในเทคโนโลยีที่ “มนุษย์” จะสร้างขึ้นมาในอนาคต ล่าสุด ทั่วโลกกำลังตื่นเต้นที่ทางการจีนออกมาประกาศว่า อีก 7 ปีจะสร้าง “โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แบบ Fusion”

?️ ติดตามอ่านได้ที่ : https://bit.ly/2PVBfrq

? ที่มา : ทิศทางประเทศไทย: โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีความจำเป็น*

? หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ; วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561

? บทความโดย : ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร
ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน