“พลังงานเป็นเรื่องซับซ้อน และสับสนในคำตอบ… ที่นี่มีคำตอบที่ถูกต้อง…” พิชัย ถิ่นสันติสุข จากงาน 1 ปี ERS ขับเคลื่อนพลังงานไทยสู่ความยั่งยืน 13 พฤษภาคม 2558

0
531

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/398609893682358:0