“พลังงานเพื่อโลกสะอาด” การลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีมูลค่าสูงกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้ว ส่วนใหญ่เป็นไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจีนเป็นประเทศที่ลงทุนด้านนี้มากที่สุด

0
360

บทบาทของพลังงานหมุนเวียนสูงขึ้นมากเพราะหลายประเทศตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน ในขณะที่ต้นทุนการผลิตก็ลดลงมากจนแข่งขันได้กับเชื้อเพลิงฟอสซิล เชื่อกันว่ายังมีช่องทางพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนได้อีก

ติดตามรายละเอียดได้ที่ : http://bit.ly/2gNHLNK
ที่มา : ทิศทางประเทศไทย พลังงานเพื่อโลกสะอาด
บทความจาก : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ภาพจาก : solarpanels.net