พลังงานแห่งสายพระเนตร

0
273

“พลังงานแห่งสายพระเนตร”

ทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกล ได้วางรากฐานให้คนไทยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ( “มีเหตุผล” “ความพอประมาณ” “เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน”) ๒ เงื่อนไข (เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม) เรื่องที่เห็นอย่างชัดเจนก็คือ แนวพระราชดำริให้ศึกษาวิจัยเรื่องน้ำมันแก๊สโซฮอลและไบโอดีเซล นอกจากนี้พระองค์ท่านยังคงเน้นการให้มีให้ใช้พลังงานเป็นของตัวเอง “โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ” ถือเป็นตัวอย่างการใช้พลังงานทดแทนที่เห็นชัดเป็นรูปธรรม ที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำริไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เดินตามรอยเท้าของพ่อ เพื่อให้เกิดความพอเพียง ติดตามอ่านได้ที่ : https://goo.gl/oZIZD5

ที่มา ทิศทางประเทศไทย : ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับพลังงานไทย(ตอนจบ)

บทความจาก หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ภาพจาก : travel.mthai.com