“พลังงาน 8 บรรทัด” ทำความเข้าใจ…ทำไมไม่ควรตรึงราคาขายปลีก LPG

0
312

มีผู้อ่านเสนอให้ตรึงราคา LPG* เพื่อดูแลผู้บริโภค แต่ความจริงแล้วการตรึงราคาขายปลีก LPG เคยทำมานานแล้วในรูปแบบของราคาประกาศ เช่น 18.13 บาท** ตั้งแต่ปี 2551-2555 สำหรับประชาชนทั่วไป โดยมีการปรับขึ้นบ้างในบางช่วง ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งผลเสียมากกว่าผลดีต่อผู้บริโภคโดยรวม และได้ก่อให้เกิดวงจรอุบาทว์ตามที่เล่า ทั้งนี้ตั้งแต่ปีมี 2556-ปัจจุบัน มีการตรึงสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และไม่บิดเบือนกลไกตลาด

หมายเหตุ :

*ถึงแม้ว่าปัจจุบันรัฐบาลยังควบคุมราคาขายส่ง LPG ในประเทศ แต่การปรับวิธีควบคุมให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกมากขึ้น และเลิกเก็บเงินอุดหนุนจากผู้ใช้เบนซิน-แก๊สโซฮอล ได้ช่วยหยุดหรือลดวงจรอุบาทว์ LPG ดังกล่าว ทั้งนี้ปัจจุบันยังมีการเก็บเงินเข้ากองทุนจากผู้ผลิตในประเทศ เพื่อลดความผันผวนของราคาขายปลีกสำหรับผู้บริโภค

**ร้านค้า LPG มีการบวก “ค่าขนส่ง” เพิ่มเติมกับผู้บริโภค ซึ่งก็มีมาตลอดจนถึงปัจจุบัน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/602262173317128