พลังงาน 8 บรรทัด เงินเฟ้อ ค่าครองชีพ เปลี่ยนแปลงตามราคาน้ำมัน…แน่ใจหรือ ???

0
1719

ที่มา : https://giphy.com/gifs/xUPGcsCavcXSA1H0s0?fbclid=IwAR0e6WVwRf3fYcCozLOMPFS7sO-Q5oiD6eEq1X_ioTkw2FctP1JRjU4FhHY

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/635199490023396