พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าตรวจเยี่ยม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

0
363

พร้อมเร่ง 3 ภารกิจสำคัญ

– การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่
– การบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สัมปทานจะสิ้นอายุในปี 2565 – 2566
– การบริหารจัดการปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนไทย – กัมพูชา

ซึ่งภารกิจดังกล่าว เป็นส่วนสำคัญของแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2015) ที่จำเป็นต้องขับเคลื่อนให้เกิดขึ้น เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

กระทรวงพลังงาน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/406380902905257