พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบูรณาการพลังงาน จัดทำโดยกระทรวงพลังงาน ประกอบด้วย 5 แผนหลักที่สำคัญ ครอบคุลมพลังงานทั้งทางด้านไฟฟ้า อนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

0
718

ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลมติ กพช. / กบง.
http://on.fb.me/1Kkv3xj

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/409244099285604