พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับเวียดนาม ตกลงแบ่งกันได้ แต่การพัฒนาหลังจากนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะเลือกใช้ระบบบริหารปิโตรเลียมต่างกัน ประโยชน์ที่ประเทศและประชาชนจึงต่างกันมาก

0
752

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/434159403460740:0