“พ่อของแผ่นดิน” ๗๐ ปี ที่ทรงห่วงใยราษฎร ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0
348

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/570686359808043:0